0

Η καρδιά μας είναι πραγματικά ένα μοναδικό όργανο. Χτυπά 100.000 φορές την ημέρα, αντλώντας περίπου 5 λίτρα αίματος το λεπτό μέσω αρτηριών, φλεβών και τριχοειδών αγγείων. Αυτό το ζωτικής σημασίας όργανο έχει προγραμματιστεί να λειτουργεί αυτόματα κάθε δευτερόλεπτο, ανεξάρτητα από το τι άλλο κάνουμε. Η δουλειά της είναι να μεταφέρει το αίμα στα υπόλοιπα όργανα. Το αίμα περιέχει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία κάθε κυττάρου στο σώμα.

Η καρδιά βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του στήθους μας και χωρίζεται σε τέσσερις θαλάμους: Οι δύο μικρότεροι είναι γνωστοί ως αριστερός και δεξιός κόλπος και οι δύο μεγαλύτεροι κατώτεροι θάλαμοι είναι η αριστερή κοιλία και η δεξιά κοιλία. Το φτωχό σε οξυγόνο αίμα εισέρχεται στο δεξιό κόλπο και στη συνέχεια περνά στη δεξιά κοιλία και μέσω της πνευμονικής αρτηρίας προωθείται στους πνεύμονες, όπου εμπλουτίζεται με οξυγόνο (απομακρύνοντας το διοξείδιο του άνθρακα).

Το οξυγονωμένο αίμα στη συνέχεια μεταφέρεται στον αριστερό κόλπο μέσω των πνευμονικών φλεβών, από όπου εισέρχεται στην αριστερή κοιλία. Από εκεί μεταφέρεται σε όλα τα όργανα του σώματος μέσω της αορτής. Η αριστερή κοιλία είναι ίσως ο πιο σημαντικός θάλαμος της καρδιάς, και είναι η περιοχή που επηρεάζεται από την καρδιακή προσβολή.

Για να λειτουργούν σωστά αυτοί οι τέσσερις θάλαμοι, σημαντικό ρόλο παίζουν οι βαλβίδες της καρδιάς.

  • Ανάμεσα στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία βρίσκεται η μιτροειδής βαλβίδα, η οποία παραμένει ανοικτή για να τροφοδοτείται με αίμα η αριστερή κοιλία και κλείνει ώστε το αίμα να κατευθύνεται προς την αορτή.
  • Η αορτική βαλβίδα βρίσκεται ανάμεσα στην αριστερή κοιλία και την αορτή, όταν το αίμα προωθείται παραμένει ανοικτή και κλείνει όταν η αριστερή κοιλία λαμβάνει το αίμα μέσω του κόλπου.
  • Με τον ίδιο τρόπο λειτορυγεί και η τριγλώχινα βαλβίδα, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στον δεξί κόλπο και την δεξιά κοιλία, και παραμένει ανοικτή τροφοδοτώντας αίμα την δεξιά κοιλία, ενώ κλείνει για να κατεθυνθεί το αίμα στους πνεύμονες.
  • Η πνευμονική βαλβίδα βρίκεται μεταξύ της δεξιάς κοιλίας και της πνευμονικής αρτηρίας, είναι ανοικτή όσο το αίμα προωθείται και στη συνέχεια κλείνει.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.kardiologos-georgiou.gr

Leave A Reply

Your email address will not be published.